Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Tulevikutegija olulised oskused (UUS moodul)

Praktiline ja kogemuslik moodul noorele, kes soovib teadlikult liikuda oma arenguteel.

Mooduli eesmärk: praktiliste meetodite ja erinevate aktiivõppe meetodite abil toetada õppija kujunemist analüüsi- ja otsustusvõimeliseks inimeseks, kes tuleb toime pidevalt muutuvas töömaailmas.

MINA SOTSIAALSES KONTEKSTIS (10. klass). Kursusel õpid  kohanema uues keskkonnas, omandad vajalikke prosotsiaalseid  oskusi gruppi kuulumiseks ja grupis töötamiseks,  teeme tutvust karjääri mõistega, uurime milleks karjääri kujundama peaks ja miks juba 10. klassis sellega tegelema hakata.

SUHTLEMIS- JA ENESEANALÜÜSI OSKUSED (10. klass). Kursusel õpid tundma ennast kui õppijat, tegelema enda motivatsiooniga, enesejuhtimise ja eesmärkidega, saad teada suhtlemise ja konfliktide lahendamise oskused.

ENESETEADLIK MINA (11. klass) Kursusel saad teada, kuidas mõtted, emotsioonid ja harjumused mõjutavad meid, õpid tundma oma tugevusi ja nõrkusi, teadvustama oma suhtumisi ja hoiakuid, õpid strateegiad, emotsioonidega toime tulemiseks, stressi ja ebaeduga hakkamasaamisel. 

TULEVIKU PLANEERIMINE (10. klass). Kursusel saad teada, miks karjääriplaneerimine on elukestev protsess, mida saad juba täna teha, et targalt eesmärke seada, milliste teguritega arvestada karjääri planeerimisel, kuidas otsuseid langetada, kuidas jõuda teadmiseni, millist eriala edasi õppima minna, millised on minu õpi- ja töövõimalused.

EDUKALT ELUTEELE (12.klass). Kursusel õpid praktilisi oskusi nagu kandideerimisdokumentide koostamine, töövestluse harjutamine, karjäärinõustamise läbimine  haridusmaastikul või tööturul jätkamiseks, arendad ettevõtlikku suhtumist, sihipärast ja efektiivset tegutsemist, sulle olulise koostöövõrgustiku loomist ja hoidmist.