Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Psühholoogia

Mooduli läbimisel kujuneb arusaam psühholoogiast kui teadusest, mis aitab mõista inimese olemust tervikuna ning seda, kuidas ta koos teistega tegutseb. 

Psühholoogia alused - 10. klass 

Kursusel tutvume erinevate tunnetusprotsessidega: uurime, miks me tajume ümbritsevat nii, nagu tajume; miks mõned asjad jäävad paremini meelde kui teised; kuidas me mõtleme.  Vaatame emotsioone kui protsesse ja püüame erinevaid emotsioone ära tunda. Kursus lõpeb erinevate õppimist puudutavate testide tegemise ja nende põhjal koostatud eneseanalüüsiga. 

Suhtlemispsühholoogia – 10.klass 

Kursuse eesmärgiks on suhtlemisoskuste arendamine. Igast teemast antakse põgus ülevaade ja viiakse läbi praktilised harjutused. Käsitletavad teemad: verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine, kontakti loomine ja hoidmine, aktiivne kuulamine, enesekehtestamine, konfliktidega toimetulek, valetamine.  

Isiksusepsühholoogia - 11. klass 

Kursus annab ülevaate isiksuse ja intelligentsuse erinevatest käsitlustest. Räägitakse väärtustest, motivatsioonist, enesehinnangust, isiksuseomaduste arengust ja nende mõjust käitumisele.

Sotsiaalpsühholoogia – 11.klass  

Kursusel tutvustatakse sotsiaalpsühholoogia põhilisi uurimisküsimusi ja põhimõisteid. Räägime sotsiaalsest tajust, hoiakutest, eelarvamustest, sotsiaalsest mõjutamisest, agressiivsusest, gruppide kujunemisest, struktuurist ja grupis toimuvatest protsessidest, mõjust ja võimust. Õpime, kuidas pidada läbirääkimisi. 

Patopsühholoogia – 12.klass 

Kursus annab ülevaate psühhiaatrilistest häiretest. Vaatame levinud haiguste (depressioon, skisofreenia, neurodegeneratiivsed häired, ärevushäired, toitumishäired) mõju nii üksikisikule ja tema lähedastele kui ka ühiskonnale tervikuna. Arutame psühhoteraapia ja farmakoteraapia (ravimite) positiivsete ja negatiivsete külgede üle.