Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Loodus, keskkond ja mina

Loodus läbi heli, pildi, praktika ja informaatika.

Eesti elusloodus ja ökoloogia - 10. klass
Kursus toetub varasematele bioloogia ja geograafia teamdistele. Kursuse raames tutvutakse põhjalikult inimtegevuse mõjuga keskkonnale ja sellega kaasnevatele globaalsetele keskkonnaprobleemidele. Kursus annab ülevaate rahvastiku kasvuga kaasnevatest toidu ja puhta joogivee probleemidest, loodusvarade kasutamise ja nende ammendumisega kaasnevaid probleeme, bioloogilise mitmekesisuse väärtust ja säilitamise vajadust ning kaitset. Oluliseks teemaks on Eesti energiamajandus ja sellega kaasnevad keskkonnaprobleemid.

Keskonnatehnoloogia - 11. klass
Praktiline looduse tundmine, see on jätkukursus Eesti Looduse kursusele, mille raames tutvume praktiliste töödega looduskeskkonna uurimisel ja tulemuste talletamisel. Uurime, millega tegelevad oma igapäevatöös loodusteadustega tegelevad inimesed, käime õppekäikudel ja teeme ise praktilisi töid (Jääaja keskus, Tartu loodusmaja, Elistvere loomapark, Geoloogia- ja zooloogiamuuseum, Botaanikaaed, Tartu Puukool jne).

Praktika - 10. klass ja 11. klass
Õpilane tutvub looduses käitumise nõuetega. Tutvumine GPS kasutamisega, erinevate mõõteriistade kasutamise ja kalibreerimisega.

Geoinformaatika - 11. klass
Annab esmased teadmised ja oskused geoinfosüsteemide (GIS) ja asukoha määramise süsteemi (GPS) kasutamiseks. Annab ülevaate GIS rakendusvõimalustest erinevates valdkondades, sh kaugseires. Käsitleb GISiga seotult elektrooniliste kaartide loomist ja kasutamist. Annab ülevaate geoinfosüsteemides kasutavatest andmetest, tutvustab lihtsamaid andmepäringuid ja GIS-analüüse. Võimaldab õpilastel õppida tundma ja rakendama GIS-vabavaralist tarkvara QuantumGIS ja GISil põhinevaid veebiteenuseid.