Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Tehnika

Õpilane arendab loovust ning süsteemset ja ruumilist mõtlemist, kasutab erinevaid teabeallikaid tehnoloogilise protsessi planeerimisel ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot.

Elektroonika - 10. klass
Kursusel saab õpilane põhiteadmised elektroonika valdkonnast. Tutvustatakse erinevaid elektroonika komponente ja lahendusi ning nende kasutamise võimalusi erinevate ülesannete ja probleemide lahendamiseks. Antakse ülevaade digitaal- ja analoogelektroonika erinevustest ja kuidas toimub andmete/informatsiooni vahetamine nende kahe elektroonikaharu vahel. Praktiliste tööde käigus õpitakse tundma multimeetrit ja ehitama lihtsamaid elektroonikaskeeme. Kursuse jooksul saab oskused olulise informatsiooni leidmiseks Internetist ja andmelehtedest. Kinnistatakse oskuseid matemaatikast ja füüsikast.

Robootika - 11. klass
Praktikumides saab lahendada ette antud ülesandeid ja leida lahendusi ise välja pakutud probleemidele. Kursusel kasutatakse LEGO Mindstorms komplekte, millega õpilane ehitab vajalikud robotid. Õpilane arendab ja kinnistab oskuseid matemaatikast, füüsikast, elektroonikast, mehaanikast ja programmeerimisest. Kursuse lõpus teeb iga õpilane uurimuse vabalt valitud robootikaga seotud teemal ning esitab seda kogu klassile.

Programmeerimise alused - 11. klass
Kursusel tutvustatakse Python programmeerimiskeelt, läbi mille omandab õpilane programmeerimise põhioskused. Suurem osa õppetööst keskendub praktiliste oskuste omandamisele, kuna programmeerimist oskust omandatakse läbi kogemuste.

Arvutigraafika ja 3D modelleerimine - 12. klass
Kas oskad kasutada kaasaegseid 3D arvutiprogramme ja 3D printeril oma loodud objekte printida? Kursusel tutvustatakse 3D modelleerimistarkvara ning rakendatakse joonestusalaseid teadmisi reaalsete ja virtuaalsete toodete disainimisel ja ruumikujunduslike tööde teostamisel. Kursusel omandatakse ruumilise kujutamise algtõed põhiliselt arvutiprogrammi Google Sketchup´i kasutades. Valminud projektülesandeid esitletakse animeeritult ja prinditakse 3D printeril. 

Säästlik eluviis  - 12. klass
Aine eesmärgiks on tutvustada säästlikku eluviisi, erinevaid keskkonnasõbralikke rakendusi ning panna õpilasi mõtlema rohkem oma igapäevasele käitumisele ja selle mõjule keskkonnale. Kursuse lõpetamisel oskab õpilane teha keskkonnasõbralikemaid valikuid ning arvestada oma igapäevases elus ressursside kasutamise mõju planeedi keskkonna heaolule, teab, kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Kursust viib läbi TalTech Tartu Kolledž.