Meie koolist

Hoolekogu


Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg-d 2-4, Tartu linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi hoolekogu koosseis järgmiselt:
1.1. Ingrid Adnik - lastevanemate esindaja;
1.2. Vallo Tõnuvere - lastevanemate esindaja;
1.3. Kadi Sillaste - lastevanemate esindaja;
1.4. Ena Drenkhan - lastevanemate esindaja;
1.5. Ere Rekker-Mägi - lastevanemate esindaja;
1.6. Elmo Somelar - lastevanemate esindaja;
1.7. Markus Gregori Kullamaa - vilistlaste esindaja;
1.8. Martin Tiidelepp - toetava organisatsiooni esindaja (OÜ Avatud Ring);
1.9. Artur Reinhold Unt - õpilaste esindaja;
1.10. Jüri Jekimov - õppenõukogu esindaja;
1.11. Katrin Ennok - õppenõukogu esindaja;
1.12. Martin Ottas - linna esindaja.

2. Otsus jõustub 07. detsember 2021. a

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg-d 2-4, Tartu linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi hoolekogu koosseis järgmiselt:
1.1. Ingrid Adnik - lastevanemate esindaja;
1.2. Vallo Tõnuvere - lastevanemate esindaja;
1.3. Kadi Sillaste - lastevanemate esindaja;
1.4. Ena Drenkhan - lastevanemate esindaja;
1.5. Ere Rekker-Mägi - lastevanemate esindaja;
1.6. Elmo Somelar - lastevanemate esindaja;
1.7. Markus Gregori Kullamaa - vilistlaste esindaja;
1.8. Martin Tiidelepp - toetava organisatsiooni esindaja (OÜ Avatud Ring);
1.9. Artur Reinhold Unt - õpilaste esindaja;
1.10. Jüri Jekimov - õppenõukogu esindaja;


1.11. Katrin Ennok - õppenõukogu esindaja;
1.12. Martin Ottas - linna esindaja.

2. Otsus jõustub 07. detsember 2021. a