Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord 2020


Kõik Tartu gümnaasiumid pakuvad võimalust sooritada test enda ruumides, kasutades koolide arvuteid ning internetiühendust. Kui on vajadus sooritada test oma põhikoolis või mõnes Tartu gümnaasiumis, tuleb see registreerida hiljemalt 11. mail 2020 aadressil https://forms.gle/Kbye8ZMC4RQzC9pcA.

Tartu gümnaasiumite ühiskatsete kord 2020

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi vastuvõtukord 2020

Tartu ühiskatsete infosüsteem on registreerimiseks avatud alates 16. märtsist kuni 6. aprillini ning 27. aprillist kuni 30. aprillil  kella 24.00-ni .

Ühiskatsete kirjalikud testid viiakse läbi 18. mai algusega kell 10.00.
E-testide sooritamiseks on aega kaks tundi (120 minutit). Testid tuleb sooritada eskamiste infosüsteemis EIS.

Tartu gümnaasiumi 10. klasside sisseastumistestide sisu ja näidisülesanded:
Eesti keel
Matemaatika


28. mail saadetakse Tartu ühiskatsete infosüsteemi vestlusele kutsumise teade ning vestluse ajad.

1. juuni kuni 19. juuni  toimuvad vestlused vastavalt õpilaskandidaatidele edastatud ajakavale.

Hiljemalt 19. juunil väljastab kool õpilasele kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis.

Kandideerija ja vanem või hooldaja kinnitavad vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis hiljem hiljemalt 25. juunil 2020.

Õpilaskandidaatide dokumente võtab kool vastu 25. juunist 9. juulini.

Kõik Tartu gümnaasiumid pakuvad võimalust sooritada test enda ruumides, kasutades koolide arvuteid ning internetiühendust. Kui on vajadus sooritada test oma põhikoolis või mõnes Tartu gümnaasiumis, tuleb see registreerida hiljemalt 11. mail 2020 aadressil https://forms.gle/Kbye8ZMC4RQzC9pcA.

Tartu gümnaasiumite ühiskatsete kord 2020

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi vastuvõtukord 2020

Tartu ühiskatsete infosüsteem on registreerimiseks avatud alates 16. märtsist kuni 6. aprillini ning 27. aprillist kuni 30. aprillil  kella 24.00-ni .

Ühiskatsete kirjalikud testid viiakse läbi 18. mai algusega kell 10.00.
E-testide sooritamiseks on aega kaks tundi (120 minutit). Testid tuleb sooritada eskamiste infosüsteemis EIS.

Tartu gümnaasiumi 10. klasside sisseastumistestide sisu ja näidisülesanded:
Eesti keel
Matemaatika


28. mail saadetakse Tartu ühiskatsete infosüsteemi vestlusele kutsumise teade ning vestluse ajad.

1. juuni kuni 19. juuni  toimuvad vestlused vastavalt õpilaskandidaatidele edastatud ajakavale.

Hiljemalt 19. juunil väljastab kool õpilasele kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis.

Kandideerija ja vanem või hooldaja kinnitavad vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis hiljem hiljemalt 25. juunil 2020.

Õpilaskandidaatide dokumente võtab kool vastu 25. juunist 9. juulini.