Õppetöö

Õppenõukogu


Kooli õppenõukogu ülesanded ja kord

2019/2020. õppeaasta õppenõukogu toimumise ajad:

2. jaanuar: I poolaasta õpitulemuste analüüs
9. juuni: Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
18. juuni: Gümnaasiumi lõpetamine
28.august: Õppeaasta lõpetamine

Kooli õppenõukogu ülesanded ja kord

2019/2020. õppeaasta õppenõukogu toimumise ajad:

2. jaanuar: I poolaasta õpitulemuste analüüs
9. juuni: Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
18. juuni: Gümnaasiumi lõpetamine
28.august: Õppeaasta lõpetamine