Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Teatrimoodul

“Olla või mitte olla?- See on küsimus!” Aga kui juba olla, siis miks mitte olla koos säravate, loominguliste ja loovate inimestega KJPG teatrimoodulis?! Teater on kunst, mida maailm pidevalt muudab ja mis muudab maailma. (Margus Mikomägi)

Kas sina tahaksid maailma muutumisse oma panuse anda? 

Teater on tekstid, improvisatsioon, muusika, kunst, kujundus ja kostüümid. Teater on emotsioon vaataja hinges. Teater nõuab publikut, et eksisteerida, aga samas ei saa teatrit teha ka ilma inimesteta lava taga. Mõtle, kas sinu sees on mõni laulmata laul või rääkimata lugu ja uurime koos, kuidas neid juba aastatuhandeid on jagatud ja kuidas sina saaksid olla osa oma lennu teatrimooduli õpilaste ühiselt etendatud loost.

Teatrimooduli eesmärk on anda ülevaade sellest, mis teatris on tehtud ja tehakse. Suur rõhk on õpilaste omavahelisel koostööl ja enda jaoks niši leidmisel. Õpet toetavad käigud teatrisse ja kohtumised filmi/teatriga seotud inimestega. Väljundiks on mooduli lõpuetendus 11. klassis ning võimalus sooritada oma uurimis- või praktiline töö selle raames.

 

Sissejuhatus teatrisse - 10.klass

Kursus on teoreetiline ja annab võimaluse heita pilgu lava taha - mis juhtub enne, kui etendust laval näha saab? Räägime erinevatest žanritest, teatri ajaloost ning Eesti ja maailma teatrilukku läinud lavastustest. Uurime lähemalt, mida näitlejad ja lavastajad enda töö kohta on rääkinud ja kirjutanud. Vaatame ja analüüsime erinevaid etendusi ja etteasteid. 

Praktika - 10.klass

Kohtumine teatri ja näitlemisega seotud inimestega. Töö lava taga - keda on vaja lisaks lavastajale ja näitlejatele, et etendus lavale jõuaks. Adaptsioon. Luguteater. Multimeedialavastus. Improvisatsioon.  Alustame tööd lennu etenduse ettevalmistamisega: rollide jaotus, teema valik, kujundus, kostüümid, heli, jne. 

Avalik esinemine - 11. klass

Kursuse käigus arendatakse osalejate suulist eneseväljendust. Tutvustatakse lavalise liikumise ja esinemise põhitõdedega, jagatakse teadmisi dramatiseeringu ja deklamatsiooni kohta. Toetatakse kõne ja väljendusoskuse arengut, õpitakse kasutama kõne- ja hääletehnikat.

Mooduli etendus - 11. klass

Teatrimooduli lõpusõu, -etenduse, -näidendi ettevalmistus, viimistlus ja esitamine. 
 

Teatrist kriitilise pilguga - 12.klass

See kursus on teoreetiline, kuid jätkame endiselt ka teatrikülastustega. Kursus lõpeb teatriteemalise kirjutisega. Võimalus on osaleda ka Teatriuurimuste võistlusel, mida korraldavad alates 2017. aastast Eesti Draamateater ja Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetool. Võistluse eesmärgiks on tunnustada õpilasi, kes uurivad süvendatult teatrimaailma. Varasematel võistlustel osalenutest on mitmed jätkanud oma teed kas teatrikriitiku või teatriuurijana. Siit kursuselt saadud analüüsi- ja aruteluoskus tuleb kasuks ka gümnaasiumi lõpueksamitel.