Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Kultuur ja filosoofia

Püüd mõista teisi ja iseennast. Tunnetuse avardumine. Maailmapilt inimeste peas.
Kas minu maailm on ka sinu maailm? Miks mina mõtlen nii nagu ma mõtlen? Kas saab ka teisiti mõelda? Kuidas teised mõtlevad? Kuidas ennast mõista? Kuidas teisi mõista? Mis toimub inimeste peades?

Sissejuhatus eetikasse - 10. klass
Kes otsustab, mis on õige või väär? Miks peaksin olema moraalne? Mis on hea elu? Kus on diskreetsuse piir? Kursusel antakse ülevaade õiguse, moraali ja eetika põhiprintsiipidest, vaagitakse üldtuntud normide püsimist ja muundumist kaasajal.

Kultuur ja mõtlemine - 10. klass
Kui meil oleks võimalus ajamasinaga minna tagasi suvalisse ajastusse ja me oskaksime kohalikku keelt – kas sellest piisaks mõistmaks, mida ja millest inimesed räägivad? Kas see, mis ajab naerma meid, oli naljakas ka neile? Kuidas mõista teist aega ja võõrast kultuuri? Kursus tutvustab mõtlemise arengu klassikalisi ja tänapäeva teooriaid. Vaadeldakse mõtlemise sõltuvust tegevusest, teadvuse osa mõtlemises ja selle ajaloolises arengus, keele ning mõtlemise vahekorda, hariduse ja kultuuri mõju mõtlemisele, inimmõtlemise mitmekesisust ja selle põhjusi. Näidete varal analüüsitakse mitmesuguseid katseandmeid kultuuri- ja keeleerinevuste mõjust mõtlemisele.

Loomingulise mõtlemise alused - 11. klass
Heuristika.Heureka! Avastasin!“ karjus Archimedes ning lippas porgandpaljalt mööda Sürakuusa tänavaid peale seda, kui avastas hüdro- ja aerostaatika seaduse. On tuntud käibetõde, et iga inimene on omamoodi andekas. Aga kuidas seda andekust endas avastada? Kuidas äratada endas leidur või teadlane või kunstnik? Kursus käsitleb loova mõtlemise alusalgorütme, õpetab ületama mõtlemistõkkeid ning tutvustab loomingulise alateadvuse äratamise võtteid.

Maailmareligioonid - 12. klass (2. kursust)
Mina ja teistsugused teised – mõista või hukka mõista? Kursus toetab oma mina kujundamist tänapäeva kultuurilises mitmekesisuses. Tutvume suurte maailmareligioonidega, nende ajalooga, -filosoofiaga, -eetikaga ja mõjuga tänapäeva maailmale. Armastus, andestus Fundamentalism, terrorism. Uurime teaduse ja religiooni suhet. Otsime algust ja mõtet.