Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Inglise keel muutuvas maailmas

Tavatunnist jääb väheseks? Inglise keele moodul koosneb 6 erinevast ainest inglise keeles. Kursuste jooksul saad ülevaate Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide ühiskonnast ja kultuurist, arendad oma esinemisoskust võõrkeeles ning jõuad kursuste lõpuks eeldatavalt vähemalt osaliselt C1 keeletasemele. Inglise keele moodul toetab ettevalmistust riigieksamiks ja Cambridge English: C1 Advanced eksamiks.

Kirjandusest filmiks - 10. klass

Meile kõigile ju meeldib vaadata filme. Aga tihti me ei tea, et film on tehtud mõne raamatu põhjal. Sellel kursusel tutvume tuntud inglise ja ameerika kirjandusteoste ja nende põhjal tehtud filmidega. Loome seoseid ajastute ning kirjanduse vahel. Kasutame erinevaid ja huvitavaid õppemeetodeid ja -võtteid. Laiendame sõnavara ja parandame nii kirjalikku kui ka suulist väljendusoskust. Ja see pole veel kõik -- see kursus aitab avardada silmaringi!

Briti kultuur - 10. klass

Kas kõike, mida Briti meedia kirjutab, võib uskuda? Kui pikk on Suurbritannia noorte suvevaheaeg ja milliseid  eksameid nad teevad? Mitu liitrit teed inglased päevas joovad? Miks kuningannal on keelatud parlamendi alamkotta siseneda? Käsitleme Briti riigisüsteemi, haridust, ajalugu, meediat, toidukultuuri, sporti ja teisi teemasid. Erinevate teemade kaudu võrdleme eesti ja Briti kultuuri.

During the course you will have to learn to manage your time properly and find out interesting facts about British culture (Amelia, Form 10).

Suuline eneseväljendus - 11. klass

Võõrkeeles kõnelemine nõuab pidevat harjutamist ja vilumust. Antud kursusel õpid toetavas ja arendavas keskkonnas, kuidas  ennast enesekindlamalt väljendada aruteludes, avalikult esinedes, debatil, suulisel eksamil jne. Võtame eeskuju headelt kõnelejatelt (videod, TED loengud), teemadeks lähisuhted, lastekasvatus, sõprus, Eesti, jne

Helpful feedback and a friendly atmosphere will surely make it an enjoyable experience and the skills you learn will make your English finals seem like a piece of cake (Agnes, Form 11).

Amerikanistika - 11. klass

“I have a dream….” Mis on selle lause tähendus nii ameeriklaste kui meie jaoks. Kes või mis on hillbillies, patties, links või Mardi Gras? Võib-olla soovid hoopis tulevikus oma õpinguid Ameerikas jätkata ning saada ülevaadet sealsest koolielust ning uutest võimalustest? Kursuse lõpus oskad sellele kindlasti vastata, sest oled saanud uusi teadmisi USA ühiskonnas toimuvast - on selleks siis presidendivalimised, muusikastiilid, parimad filmid või jalgpallifinaal. Kohtumiseni!   

I can say for sure that this course gives a great and simple overview of all topics whether it is history, cuisine or politics (Marke, Form 11).

Inglise ärikeel - 12. klass

Ettevõtlikkus on elustiil. Mis on suurim väljakutse sinu elus? Millele oled valmis pühendama oma aega ja energiat? Ärikeel on suhtlemiskunst, mida läheb vaja igaühel, olgu  sa töötaja, tööandja, juht või ettevõtja. Meeskonnatöö, aktiivne kuulamine ja oma mõtete selge väljendamine on oskused, milleta elu ette ei kujuta. Õpime ettevõtjate kogemustest, kuidas ükskõik mis alal läbi lüüa.