Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Noortekoor

Noortekooris kujundatakse ja arendatakse õpilastes musitseerimise (laulmine ja pillimäng) ja omaloominguga tegelemise oskusi. Pööratakse tähelepanu õpilaste individuaalsete võimete ja oskuste arendamisele ja rakendamisele. Tunnis lauldakse nii ühe- kui ka mitmehäälselt. Repertuaar valitakse vastavalt vajadusele (tähtpäevade aktused, jõululaulud, laulupidude aastatel laulupidude repertuaar jms).  Muusikalises omaloomingus innustatakse õpilasi loomingulisi ideid ellu viies kasutama nii traditsioonilisi kui ka multimeedia vahendeid. Õpilaste teadmisi, oskusi ning silmaringi avardavad kontsertidel käimine ja kontsertidel esinemine.

Kokku on moodulis 5 kursust.