Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Tööstustehnoloogia moodul

Mooduli eesmärk on kujundada õpilastes tehnoloogiaalast pädevust läbi eluliste praktiliste tööde. Mooduliga omandavad õpilased ülevaate tööstusest, tootmisest, arengusuundadest, roboti ehitamiseks vajalikust tarkvarast, robootika komponentidest ja materjalide töötlemise viisidest. Oluline osa on teemade omandamisel tööstusettevõtetel, mis võimaldavad luua reaalelulisi situatsioone. 

Tootmine Industry 4.0  - 10. klass

Kursuse üheks eesmärk on anda ülevaade tööstus 4.0 kontseptsioonist, mille käigus külastatakse tootmisettevõtteid. Teiseks eesmärgiks on omanda joonestustarkvara AutoCad kasutamisoskus sellisel määral, mis võimaldab õpilastel luua 3D mudeleid roboti valmistamiseks.

Elekter kui infokandja - 10. klass

Kursuse käigus õpilane omandab paasteadmised elektrindusest ja elektroonikast, mis seostuvad roboti ehitamisega. Tutvutakse PCB kujundamise tarkvaraga ning praktilise tööna valmistatakse roboti jaoks vajalikke trükkplaate.

Digitehnika  - 11. klass

Kursuse põhieesmärgiks on tutvuda mikrokontrolleriga ja nende programmeerimisega. Praktilises töös kasutatakse “Arduinot” ja tema programmeerimiskeskkonda. Selle kursuse käigus omandatakse põhiteadmised roboti programmeerimiseks.

Rakendusmehhaanika - 11. klass

Mehhaanika kursus annab ülevaate metallide/materjalide tehnoloogiatest. Praktilise tööna valmistatakse ettevõtete abiga roboti jaoks vajalikke detaile. 

Programmjuhtimine. Robotitehnika koostamine ja häälestamine- 12. klass

Kursus annab ülevaate tööstuskontrolleritest. Teooria osas antakse ülevaade tööstuses kasutatavatest süsteemidest. Omandatud teadmisi rakendatakse praktiliselt robotite häälestamisel. Kursus toimub osaliselt tootmisettevõtetes.

Robotitehnika ja häälestamise kursusel on tegemist on kokkuvõtliku kursusega. Varasemate kursuste käigus omandatud praktilisi ja teoreetilisi teadmisi kasutatakse roboti valmistamisel. Selle kursuse lõpuks valmib õpilaste enda kokkupandud ja programmeeritud robot, mis vastab Tartu Kutsehariduskeskuses korraldatava robootikavõistluse kriteeriumitele.