Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Saksa keel ja kultuur

Moodul saksa keel ja kultuur koosneb neljast erinevast ainest. Nende kursuste jooksul saab õpilane tugeva keelelise ettevalmistuse rahvusvahelisteks DSD (Deutsches Sprachdiplom) eksamiteks ning tutvub saksa keele ja kultuuriga. Õpilane saab arendada oma kõne-ja esinemisoskusi võõrkeeles ning jõuab kursuste lõpuks eeldatavalt vähemalt osaliselt C1 keeletasemele.

11. klass 

1. kursus - Jugend debattiert International
Väitluskonkursi Jugend debattiert International õpetab Kesk- ja Ida-Euroopa noortele oma vaateid ja seisukohti põhjendatult ja veenvalt saksa keeles esitama. Väideldes aktuaalsetel ühiskondlikel ja poliitilistel teemadel õpivad noored oma arvamust esitama, kaitsma ja ka muutma. Kursuse käigus peetakse väitlusi erinevatel ühiskondlikel teemadel, et õpilasel tekiks julgus ja enesekindlus saksa keeles rääkida. Kursus annab tugeva ettevalmistuse rahvusvahelisel konkursil osalemiseks.

2. kursus - Eksami Saksa Keelediplom I (tasemeeksam A2/B1) ettevalmistus
Kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele B1 tasemeeksamieksami struktuuri ja anda õpilastele võimalust soovi korral sooritada B1 tasemeeksami koolieksamina või riigieksamina. Kirjutamine, lugemine, kuulamine, rääkimine.

3. kursus - Saksamaa käsitlemine filmides
Aine käigus antakse lühiülevaade vaadatavatest filmidest ning analüüsitakse filme antud kultuurilises ja ajaloolises taustsüsteemis. Loetakse erinevaid retsensioone, analüüsitakse ja kirjutatakse kommentaare ning vesteldakse etteantud teemal.

12. klass 

4. ja 5. kursus - Eksami Saksa Keelediplomi II (tasemeeksam B2/C1) ettevalmistus
Õppe- ja kasvatuse eesmärgiks on suulise eksami ettevalmistus. Suhtlusvormideks on nii monoloog kui ka dialoog mõlemas eksami osas. Kursuste jooksul omandatakse lai sõnavara ning grammatika spekter, et saada hakkama eksami produktiivsete ning retseptiivsete ülesannetega.