Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Tervishoid

Kas meditsiin võiks olla minu tulevikuvalik

Anatoomia ja füsioloogia - 10. klass
Inimese anatoomia ja füsioloogia kursus on mõeldud sissejuhatava kursusena haiguste ja esmaabi kursusele. Kursuse eesmärgiks on meelde tuletada ja täiendada õpilaste teadmisi inimese anatoomiast. Uuendame teadmisi rakkudest ja kudedest, inimese peamistest elundkondadest ja elunditest. jne.

Eneseabi ja esmaabi - 10. klass
Kursus sisaldab 16 tundi esmaabi koolitust ja selle lõpetajad saavad vastava tõendi. Käsitletakse haiguste põhjusi, haiguste kulgu ja ravi. Kuruse viib läbi Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Patoloogia- 11. klass
Kursus keskendub praktilistele meditsiini ja veterinaarmeditsiini valdkondade tutvustamisele. Tutvume histopatoloogia, tsütopatoloogia, hematopatoloogia, molekulaarpatoloogia ja lahangupatoloogia valdkonnaga. Selgitame välja haiguste põhjusi, tekkimist, seotud nähtusi ja organismis asetleidvate muutusi terve elukaare jooksul. Keskendume kliiniliste valdkondade erialadele. Pöörame tähelepanu ka  keskkonnamõjust tingitud patoloogiatele meditsiinis, veterinaarias kui ka fütopatoloogias.

Terviseteadlikkus ehk sissejuhatus tervishoiu valdkonda - 12. klass
Kursusel käsitletakse tervisliku toitumise põhimõtteid ja antakse ülevaade enamlevinud toitumishäiretest. Tutvustatakse tervist kahjustavaid tegureid ja eluviise, käitumisharjumusi ja nende mõju organismile. Kursus annab ülevaate tervisespordi positiivsest mõjust organismile ja tutvustab tippspordiga kaasnevaid ohte ja probleeme. Kuruse viib läbi Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Elupäästev esmaabi - 12. klass
Kursus hõlmab haiguste ennetust, tervise säilitamist, meditsiini ja tervishoiuga seotud elukutseid, meditsiini erinevaid harusid.