Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 23 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Imeline maailm. Teatrimoodul.


Meie koolis saad Sa valida 23 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Imeline maailm. Teatrimoodul.

Tervishoid

Kas meditsiin võiks olla minu tulevikuvalik

Anatoomia ja füsioloogia - 10. klass
Inimese anatoomia ja füsioloogia kursus on mõeldud sissejuhatava kursusena haiguste ja esmaabi kursusele. Kursuse eesmärgiks on meelde tuletada ja täiendada õpilaste teadmisi inimese anatoomiast. Uuendame teadmisi rakkudest ja kudedest, inimese peamistest elundkondadest ja elunditest. jne.

Haigused ja esmaabi - 11. klass
Kursus sisaldab 16 tundi esmaabi koolitust ja selle lõpetajad saavad vastava tõendi. Käsitletakse haiguste põhjusi, haiguste kulgu ja ravi. Kuruse viib läbi Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Rakendusbioloogia - 12. klass
Kursus keskendub põhiosas bioloogiateadmiste praktiliste rakendusvaldkondade tutvustamisele. Räägime tänapäevasest sordi- ja tõuaretusest, bakterite ja jt mikroorganismide kasutamisest biotehnoloogias, kloonimisest. Oluline osa on geenitehnoloogia saavutustel – geneetilisel muundamisel (GMO-d), geeniteraapial. Külastame ettevõtteid, mis antud valdkonnaga tegelevad.

Terviseteadlikkus e sissejuhatus tervishoiu valdkonda - 12. klass
Kursusel käsitletakse tervisliku toitumise põhimõtteid ja antakse ülevaade enamlevinud toitumishäiretest. Tutvustatakse tervist kahjustavaid tegureid ja eluviise, käitumisharjumusi ja nende mõju organismile. Kursus annab ülevaate tervisespordi positiivsest mõjust organismile ja tutvustab tippspordiga kaasnevaid ohte ja probleeme. Kuruse viib läbi Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Elupäästev esmaabi - 12. klass
Kursus hõlmab haiguste ennetust, tervise säilitamist, meditsiini ja tervishoiuga seotud elukutseid, meditsiini erinevaid harusid.