Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Meedia. Filmikunst. Disain. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Psühholoogia. Prantsuse keel. Sisekaitseõpe. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Teatrimoodul. Noortekoor. Tulevikutegija olulised oskused.

Majandus

Majandus- ja ettevõtlusõpe I - 10. klass
Anda ülevaade majanduse põhimõistetest ja toimimisest. Selgitada majandusprotsesside olemust. Kujundada oskust mõista ja kasutada majandusalast terminoloogiat. Majanduse olemus; nõudmine, pakkumine, hind; inimene kui omanik, tootja, töötaja ja tarbija; raha ja finantsmajandus; valitsuse osa majanduses; rahvusvaheline majandus.


Majandus- ja ettevõtlusõpe II .- 10. klass
Anda ülevaade ettevõtluse põhimõistetest ja toimimisest. Selgitada kuidas alustada ettevõtlusega, kuidas koostada äriplaani, milliste riskidega arvestada, milline on ettevõtluskeskkond Eestis. Ettevõtlusõpetuse sisu: turumajandus, ettevõtlus, ettevõttega alustamine, ettevõtte raamatupidamine ja juhtimine, tööjõud, konkurents ettevõtluses, turundus ja ärieetika.


Õpilasfirma I - 11. klass
Äriidee leidmine. Vajadused,võimalused. Äriideede analüüs. Õpilasfirma loomine.Meeskondade moodustamine. Äriidee kinnitamine. Õpilasfirma registreerimine JA Eesti juures. Äriplaani koostamine. Äriplaani kohustuslikud osad, sh üldeesmärgid, toode, tootmine, turustamine, personal ja juhtimine, finantsprognoosid, riskid. Nimetatud tegevuste kaudu omandavad õpilased väärtus-, sotsiaalseid-, õpi-, suhtlus- ning ettevõtlikkuspädevusi.


Õpilasfirma II - 11.klass
Õpilasfirma majandustegevus. Osalemine õpilasfirma laadal. Majandusaasta aruande koostamine. Õpilasfirma tegevuse lõpetamine. Nimetatud tegevuste kaudu omandavad õpilased väärtus-, sotsiaalseid-, õpi-, suhtlus- ning ettevõtlikkuspädevusi.

Globaliseeruv maailm ja rahvusvaheline majandus - 12. klass
Püüd mõista ennast ja teisi. Miks mina olen selline? Miks nemad on teistsugused? Kuidas mõtlevad teised, kuidas mõtlen mina. Väärtuste ja uskumuste roll inimese toimimises.