Uudised

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ootab uuest õppeaastast oma kooliperre psühholoogiaõpetajat ja õpilasnõustajat 11. juuni maris


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ootab uuest õppeaastast oma kooliperre

· Psühholoogiaõpetajat (osalise tööajaga)

· Õpilasnõustajat (1,0 ametikohta)
 

Sind ootab ees:

· aktiivne koolipere ja inspireeriv õpikeskkond,

· paindlik töökorraldus ja enesearengu võimalused,

· ühised väljasõidud, sündmused ja projektid.

Soovime, et meie uus kolleeg:

· usub iga õpilase võimekusse ja armastab töötada noortega,

· loob usalduslikke suhteid ja väärtustab meeskonnatööd,

· kannab edasi meie kooli väärtusi – on loov, sõbralik ja õpihimuline,

· omab vastavat kvalifikatsiooni.

Tööleasumine augustis 2024.

Palun saada avaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 25. juuniks 2024 aadressil merike.kaste@raad.tartu.ee

 

Rohkem infot telefonil 520 4293 (direktor)

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ootab uuest õppeaastast oma kooliperre

· Psühholoogiaõpetajat (osalise tööajaga)

· Õpilasnõustajat (1,0 ametikohta)
 

Sind ootab ees:

· aktiivne koolipere ja inspireeriv õpikeskkond,

· paindlik töökorraldus ja enesearengu võimalused,

· ühised väljasõidud, sündmused ja projektid.

Soovime, et meie uus kolleeg:

· usub iga õpilase võimekusse ja armastab töötada noortega,

· loob usalduslikke suhteid ja väärtustab meeskonnatööd,

· kannab edasi meie kooli väärtusi – on loov, sõbralik ja õpihimuline,

· omab vastavat kvalifikatsiooni.

Tööleasumine augustis 2024.

Palun saada avaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 25. juuniks 2024 aadressil merike.kaste@raad.tartu.ee

 

Rohkem infot telefonil 520 4293 (direktor)