Uudised

29.05 seisuga on 2021/2022. õppeaasta 10. klassi õpilaskohad täidetud 29. mai maris


28. mai oli viimane päev kinnitada oma õppima asumist 10. klassis. Oleme saanud tänaseks 265 kinnitust tulevastelt X lennu õpilastelt, et nad soovivad 2021/2022 õppeaastal meie pakutud õppekoha vastu võtta.

Kinnituse saatnud õpilaste dokumente ootame ARNO vahendusel või koolimajas kella 9.00-13.00 (hiljemalt 28.06).

Kokku on seitse paralleeli. ARNO-s olevad paralleelide märgid muutuvad. Klassid komplekteerime võõrkeelte, moodulite ja kehalise kasvatuse rühmade järgi.

Teie klassijuhatajad ootavad teid 30. augustil tutvumispäevale (kellaaeg täpsustub).

Õppeaasta algab 1.septembril. Raamatukogu info õpikute kohta koos klassi nimekirjadega ilmub augustis.

Ootenimekirjas olevate õpilastega võtab direktor ühendust, kui kohti vabaneb!

Edukat põhikooli lõpetamist!

28. mai oli viimane päev kinnitada oma õppima asumist 10. klassis. Oleme saanud tänaseks 265 kinnitust tulevastelt X lennu õpilastelt, et nad soovivad 2021/2022 õppeaastal meie pakutud õppekoha vastu võtta.

Kinnituse saatnud õpilaste dokumente ootame ARNO vahendusel või koolimajas kella 9.00-13.00 (hiljemalt 28.06).

Kokku on seitse paralleeli. ARNO-s olevad paralleelide märgid muutuvad. Klassid komplekteerime võõrkeelte, moodulite ja kehalise kasvatuse rühmade järgi.

Teie klassijuhatajad ootavad teid 30. augustil tutvumispäevale (kellaaeg täpsustub).

Õppeaasta algab 1.septembril. Raamatukogu info õpikute kohta koos klassi nimekirjadega ilmub augustis.

Ootenimekirjas olevate õpilastega võtab direktor ühendust, kui kohti vabaneb!

Edukat põhikooli lõpetamist!