Vastuvõtt

Moodulid


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Disain. Maailmast kriitilise pilguga. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Meedia- ja filmikunst. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Poliitika. Maailma ajalugu.


Meie koolis saad Sa valida 24 mooduli hulgast endale meelepärased moodulid: 

Moodulite valik on järgmine: Disain. Maailmast kriitilise pilguga. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus. Hispaania keel. Inglise keel muutuvas maailmas. IT moodul. Juriidika. Kultuur ja filosoofia. Loodus, keskkond ja mina. Majandus. Meedia- ja filmikunst. Psühholoogia. Prantsuse keel. Riigikaitse ja julgeolek. Saksa keel ja kultuur. Sport. Teadus. Tehnika. Tervishoid. Vene keel edasijõudnutele. 3D modelleerimine. Tööstustehnoloogia moodul. Poliitika. Maailma ajalugu.

Poliitika

Moodul aitab mõtestada ühiskonnas toimuvaid protsesse. Suunda kujundavateks aineteks on kaasaegse ühiskonna ülesehitust ja toimimist õpetavad ained (politoloogia, filosoofia, maailmareligioonid, ühiskonnateadused). Seda moodulit soovitame neile, kes soovivad edasi õppima minna õigusteadust, politoloogiat, meediat, sotsiaalteadusi, filosoofiat, ajalugu, kunsti, jms. Samuti neile aktiivsetele noortele, kes tahavad osaleda teadlikult avalikus elus ning poliitikas. Mõtlen – järelikult olen olemas!

Politoloogia alused ja klassikalised teooriad - 10. klass
Kursus annab õpilastele algteadmised poliitika teooria baasmõistetest ja –probleemidest (mis on poliitika, kuidas on seotud kodanikud ja poliitika, riigi peamised valitsemisviisid ja poliitilised süsteemid jms). Teooriaid rikastatakse näidetega siseriiklikust ja rahvusvahelisest valdkonnast. Aidatakse kujundada õpilastel iseseisvat, selget ja kriitilist mõtlemist, argumenteerimisoskust ja oma seisukohtade kaitsmist.

Filosoofia - 10. klass
Sissejuhatav kursus filosoofiast annab ülevaate kõikidest filosoofia peamistest harudest, võimaldades ühendada kaasaja probleeme mineviku suurte mõtlejate loodud vooludega. Kursus arendab mõtlemisvõimet ja oma seisukohtade täpset selgitamist. Erinevate ja vastandlike seisukohtade analüüsi oskus on vabas ideede konkurentsis toimetuleku eelduseks Kursus sisaldab ülevaadet filosoofia põhiprobleemide erinevatest lahendustest koos argumentatsioonidega ning hõlmab filosoofia tähtsamad koostisosad (metafüüsika, epistemoloogia, loogika, eetika, poliitiline filosoofia, õigusfilosoofia, esteetika).

Maailma religioonid - 11. klass (2 kursust)
Mina ja teistsugused teised – mõista või hukka mõista? Kursus toetab oma mina kujundamist tänapäeva kultuurilises mitmekesisuses. Tutvume suurte maailmareligioonidega, nende ajalooga, -filosoofiaga, -eetikaga ja mõjuga tänapäeva maailmale. Uurime teaduse ja religiooni suhet. Otsime algust ja mõtet.

Kaasaegsed poliittehnoloogiad - 12. klass
Antud kursus annab õpilastele ülevaate poliitilise manipuleerimise vahenditest, mida kasutatakse valimiskampaaniate läbiviimisel, ühiskondliku arvamuse kujundamisel jmt. Kursus sisaldab ülevaadet peamistest kommunikatiivsetest ja informatiivsetest tehnoloogiatest, näidates, kuidas kasutatakse ajakirjanduse, televisiooni ja interneti võimalusi tänapäeva poliitilistes protsessides.

Kaasaegse ühiskonna arengusuunad - 12. klass
Kursus analüüsib külma sõja järgse uue maailma ülesehitamise võlu ja valu. Islamimaailma aktiviseerumist ja vastuolude kasvu Läänega. NATO ja EL, USA ja Venemaa – kas endiselt maailma otsustajad? Muutused mõtteviisis ja igapäevaelus. Mis saab maailmast edasi? Kus on arengu piirid?